Đua TOP ALPHA TEST máy chủ Zeus
(Từ 13h 17-10-2018 đến 19h ngày 18-10-2018)


Mốc Reset
Phần Thưởng
50 20.000 Gcoin
100 40.000 Gcoin
200 80.000 Gcoin
300 120.000 Gcoin


Lưu ý :
- Khởi tạo nhân vật có 50 Reset nên tính từ 51 lần trở lên
- Toàn bộ nhân vật sẽ bị xóa khi Open Beta chính thức
- Toàn bộ tiền tệ của tài khoản sẽ bị xóa (Gcent nạp thẻ sẽ được giữ nguyên)
- Phần thưởng Đua Top Alpha Test sẽ được trao ngay khi Open Beta chính thức