Đua Top All 5 Ngày :

13h ngày 19/10 đến 24h ngày 24/10 23:59'


Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 500.000 Gcoin 01
2 300.000 Gcoin 01
3 200.000 Gcion 01
4 - 5 100.000 Gcoin 01Đua Top Danh Vọng :

13h ngày 19/10 đến 24h ngày 29/10 23:59'


Tính Theo BXH Mục Event - Top Danh Vọng
Nhân vật nào có điểm Danh Vọng nhiều nhất sẽ đạt giải
Chú ý : Không được lập nhân vật xóa rồi reset lại nhiều lần

TOP
Phần thưởng
1 1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option + 11
2 1 Vũ Khí Rồng + Luck + Skill + 1 Option + 10
3 1 Vũ Khí Rồng + Skill + 1 Option
4 - 6 200.000 Gcent


Đua Top Tất Cả :

13h ngày 19/10 đến 24h ngày 29/10 23:59'


Tính Theo BXH Tất cả
TOP
Phần thưởng
1 1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn+Luck
2 1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck
3 1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn+Luck
4 - 10 100.000 GcoinĐua Top Chủng Tộc :

13h ngày 19/10 đến 24h ngày 26/10 23:59'


Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)Top Phần thưởng
1 1 Wing 2 + Luck + 11
2 1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option

Đua Top Phú Hộ
13h ngày 19/10 đến 24h ngày 24/10 23:59'
Xếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp vào máy chủ

TOP Phần thưởng
1 Wing 2 + Luck + MaNaLost + 11
2 Wing 2 + Luck + MNL + 11
3 Wing 2 + Luck + MNL
4 - 5 Wing 2 + MNL


Ngoài ra BQT sẽ liên tục tổ chức các sự kiện In Game hàng tuần như :
- Truy tìm GM
- Dungeon đẫm máu
- Giải cứu công chúa
- Đẳng cấp PK

- C
ông thành chiến cuối tháng danh sách tham gia lựa chọn theo Event BANG HỘI