Đua TOP ALPHA TEST máy chủ Zeus
(Từ 13h 17-10-2018 đến 19h ngày 18-10-2018)

# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 TopTest 0 102 6 Grand Master 18/10 17:56:51
2 daff 0 95 308 Rage Fighter 18/10 18:32:58

Mốc Reset
Phần Thưởng
50 20.000 Gcoin
100 40.000 Gcoin
200 80.000 Gcoin
300 120.000 Gcoin