BQT Mu Phục Hưng Xin Thông Báo !

Mu Phục Hưng chỉ chấp nhận nạp thẻ Viettel

- Thẻ Viettel mệnh giá 50.000đ trở lên KM 30% vào Gcoin KM
- Nạp ATM KM 50% vào Gcoin chính
- Nạp MOMO KM 50% vào Gcoin chính

BQT xin thông báo