Đua Top All 5 Ngày :

13h ngày 19/10 đến 24h ngày 24/10 23:59'


Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 Zoro 0 65 400 Duel Master 24/10 00:37:57
2 GOBIGMP3 0 65 400 First Master 24/10 00:57:36
3 MasTerF 0 65 400 Hight Elf 24/10 01:12:57
4 VkChuTichX 0 65 400 Dimension Master 24/10 01:14:11
5 halerquin 0 65 400 Grand Master 24/10 01:26:11
Top
Phần Thưởng
Lượng
1 500.000 Gcoin 01
2 300.000 Gcoin 01
3 200.000 Gcion 01
4 - 5 100.000 Gcoin 01