Đua Top Phú Hộ
13h ngày 19/10 đến 24h ngày 24/10 23:59'
Xếp hạng theo Tổng tổng thẻ đã nạp vào máy chủ

TOP Phần thưởng
GobigMP4 Wing 2 + Luck + MaNaLost + 12
GOBIGMP3 Wing 2 + Luck + MNL + 11
Joumei Wing 2 + Luck + MNL
halerquin - Giap Wing 2 + MNL