Đua Top Chủng Tộc :

13h ngày 19/10 đến 24h ngày 26/10 23:59'


Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 Sanji 0 81 400 Grand Master 26/10 00:56:32
2 ThuTHuy 0 81 400 Grand Master 26/10 10:06:04
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 NguoiBiAn 0 81 400 Blade Master 26/10 09:48:00
2 huygob1 0 81 400 Blade Master 26/10 22:55:46
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 MasTerF 0 81 400 Hight Elf 26/10 00:41:48
2 NamiZ 0 81 400 Hight Elf 26/10 00:49:44
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 QuaiVat 0 56 302 Lord Emperor 24/10 02:12:31
2 Nobita 0 44 302 DarkLord 26/10 23:50:09
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 VkChuTichX 0 81 400 Dimension Master 26/10 10:29:38
2 KTxxxx 0 59 312 Dimension Master 24/10 12:46:30
# Nhân vật RL RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
1 Luffy 0 81 400 First Master 26/10 01:21:32
2 GOBIGMP3 0 81 400 First Master 26/10 01:28:04
Top Phần thưởng
1 1 Wing 2 + Luck + 11
2 1 Ring hoặc 1 Pen + 1 Option